Back to top

Post-cură

Continuarea programului și după încheierea programului ambulatoriu de consiliere face parte din munca de recuperare. Recuperarea nu se încheie o dată cu ieșirea din grupul de consiliere, ci mai degrabă, abia atunci începe munca mai dificilă. Clienții noștri și familile lor au nevoie de un plan de tratament care să poată fi implementat în mod realist.

Programul de post-cură este un sprijin oferit celor ce termină programul de consiliere în continuarea muncii de menținere a abstinenței și de schimbare a comportamentelor.

Întâlnirile sunt facilitate de un consilier în adicții dar sunt mai puțin frecvente ca în grupul de consiliere, tocmai pentru că, în această etapă, dependentul avansează pe un drum personal al reconstruirii vieții personale în abstinență și al reorganizării valorilor și personalității sale, fiecare zi la timpul ei. Munca Pașilor continuă să fie solicitantă, dar are un alt ritm și necesită un alt fel de suport din partea specialiștilor și al comunității. Post-cura se desfășoară pe o perioadă de aproximativ 6 luni și abordează:

  • Menținerea programului de recuperare și a abilităților câștigate
  • Prevenirea recăderii
  • Parcurgerea Pașilor 6-12
  • Procesarea modului de a face față încercărilor vieții în recuperare