Back to top

Educație/cursuri

Proiectul ARCADe a fost înfiinţat în luna aprilie 2013 de o echipă unită de profesionişti care activează în domeniul recuperării din dependenţe în România din 2000. Unitatea şi implicarea serioasă a acestei echipe e dovedită de faptul că lucrează împreună de peste 21 de ani, în ciuda obstacolelor întâlnite pe parcurs.

Unul dintre membrii fondatori, Floyd Frantz, este psiholog şi consilier în adicţii din Statele Unite, are o experienţă de peste 30 de ani în domeniu şi s-a stabilit în România în anul 2000 pentru a iniţia şi contibui la dezvoltarea de programe pentru recuperarea celor ce suferă de pe urma dependenţei. Dl. Frantz este şi preşedintele Programului Naţional Antidrog al Bisericii Ortodoxe Române, dar şi autorul „Manualului despre alcoolism adresat preoţilor şi medicilor”.

Membrii echipei: Claudia Varga, Nicoleta Amariei, Mihaela Stânceanu, Laura Popovici, sunt licenţiaţi în domeniul asistenţei sociale şi psihologiei şi absolvenţi ai unor programe de master („Consiliere şi psihoterapie” şi „Bunăstarea copiilor şi familiei. Politici sociale”) finalizate cu proiecte de cercetare pe specialitatea consilierii în adicţii. Pe lângă studiile universitare, au absolvit şi cursuri de formare şi perfecţionare în domeniul specific al consilierii în adicţii, printre care cel derulat de NET Institute SUA şi ISAACS (International Substance Abuse and Addiction Coalition) din Anglia. De asemenea, deţin certificate de „formator” şi „manager de proiect” acreditate CNFPA.

Contrar sarcasmului multora dintre cei care spuneau acum 19 ani că „e nebun cel ce crede că vreun român se va lăsa vreodată de băut”, această echipă a parcurs pas cu pas traseul iniţierii la Cluj-Napoca a primului program pilot de consiliere bazat pe abordarea bio-psiho-socio-spirituală. Acest program a stat la baza începerii de programe similare în alte oraşe din ţară (Bistriţa, Iaşi, Bucureşti, Craiova, Republica Moldova). Datorită succesului obţinut în adaptarea acestei abordări apărută în Statele Unite ale Americii la o cultură dintr-o ţară fără tradiţie în abordarea problemei dependenţei, echipa este implicată şi în împărtăşirea experienţei acumulate în alte ţări, precum Republica Moldova, Tanzania, Alaska sau Mongolia.

Motivaţia de a implementa acest proiect e dată de un vechi vis al echipei privind autorizarea unui curs de perfecţionare a consilierilor în adicţii. Încă din 2001, echipa a organizat şi susţinut personal sau cu ajutorul unor invitaţi din afara ţării cursuri pe tematica recuperării din dependenţe. La aceste cursuri au participat peste 500 de persoane din toată ţara, persoane care au făcut de-a lungul timpului mari eforturi financiare cu transportul către Cluj (locaţia celor mai multe dintre cursuri) fără a putea primi vreo recunoaştere a implicării şi cunoştinţelor obţinute. Astfel, o veche promisiune făcută acestora a fost cea că vom autoriza un curs care să le certifice pregătirea teoretică şi practică şi să îi susţină în încercările de a începe noi activităţi în domeniu sau de a oferi servicii mai bune celor care suferă încă. Sperăm că prin acest proiect vom reuşi să facem acest lucru şi să ne dovedim încă odată profesionalismul şi dedicaţia faţă de cei care suferă de pe urma dependenţei, dar şi solidaritatea şi sprijinul faţă de cei ce doresc să îi ajute.

Acțiuni în lucru: