Back to top

Instrumente ale recuperării

Rolul pe care Slujirea în comunitate, Spiritualitatea și Alcoolicii Anonimi îl au în Recuperare[1]


Studiul din care prezentăm aceste informații și-a propus să examineze felul în care slujirea în comunitate și spiritualitatea (poate factori cheie în menținerea abstinenței) se modifică pe parcursul recuperării. De asemenea, explorează relația dintre Alcoolicii Anonimi (AA), ajutorul oferit în comunitate și spiritualitate. În acest scop au fost folosite chestionare administrate alcoolicilor în recuperare (118 bărbați și 80 femei) din cadrul AA și al unei comunități de femei în recuperare (Women for Sobriety meetings), persoanelor din cadrul unor programe de recuperare și cunoscuților.

Pe măsură ce oamenii se recuperează din alcoolism, pot experimenta schimbări semnificative ale părerii pe care o au despre ei înșiși, despre ceilalți și cum văd lumea în general. De fapt, în AA se subliniază faptul că recuperarea din alcoolism necesită o schimbare radicală de perspectivă. Viziunea globală AA afirmă că la baza suferinței alcoolicului stă egocentrismul acestuia; așadar, învingerea alcoolismului necesită ieșirea din egocentrism prin angajamentul de a-i ajuta pe alții și prin predarea în grija unei Puteri Superioare. Ca ecou la aceste gânduri, un membru AA afirmă:

AA te face conștient de alți oameni. Cred că principala problemă a majorității dintre noi este că eram întotdeauna prea preocupați de noi înșine. Acum e altfel. Trebuie să conștientizăm că alcoolismul e o problemă psihică, mentală și spirituală și că AA este mai mult decât a nu bea – este un mod de viață, o filozofie spirituală.

În general, membrii AA înțeleg abstinența într-un context spiritual și au credința că a fi abstinent (față de simplul fapt de a nu bea), cuprinde acceptare, smerenie și seninătate – în alte cuvinte, maturitate spirituală.

Rezultatele studiului subliniază schimbări importante în felul slujirii în comunitate de-a lungul abstinenței. Pe măsură ce dobândesc o abstinență mai îndelungată, alcoolicii în recuperare par a dedica mai puțin timp ajutorului informal și mai mult timp pentru a sprijini și organiza proiecte comunitare – cel mai probabil indicând evoluția nevoilor și a abilităților. La începutul abstinenței, indivizii au nevoia și doresc să se concentreze pe a înțelege ce li se întâmplă și a construi relații apropiate cu alții aflați în recuperare, iar ajutorul oferit celorlalți, bazat pe recuperare poate servi acelor scopuri. Mai târziu, cu creșterea perioadei de abstinență, indivizii pot experimenta o creștere a interesului pentru lărgirea comunității, astfel că slujirea în comunitate câștigă în importanță, apărând o schimbare dinspre obiective personale spre cele colective.

Ajutorul oferit în recuperare nu dispare odată cu acumularea abstinenței, așa cum îndeamnă Pasul 12: ajutorarea altor alcoolici care încă suferă. Dintre care au o abstinență mai mare de 5 ani, 92% declară că petrec timp zilnic oferind sprijin moral și încurajări, iar 90% spun că își împărtășesc experiența personală despre abstinență. Mai mult de 57% din cei cu o perioadă mai mare de abstinență erau nași (sponsor) pentru alții aflați la început de drum.

Un alt rezultat al studiului este faptul că abstinența îndelungată este corelată cu Teismul (credința în Dumnezeu / Putere Superioară) și cu sentimentul de conectare cu ceilalți și cu universul. Spiritualitatea poate conferi sentimentul de a avea un sens în viață și de a fi conectat cu ceilalți, astfel ajutând la păstrarea abstinenței prin dobândirea sănătății psihologice și a motivației de recuperare. Și invers, abstinența și recuperarea pot contribui la creșterea spiritualității deoarece abstinența are ca beneficii îmbunătățirea relațiilor sociale, sentimentul de securitate și stimă de sine.

Direcții viitoare de cercetare ar putea compara și ajutorul din cadrul comunității de alcoolici în recuperare cu ajutorul oferit populației, în general. Un astfel de studiu ar putea oferi un context valoros pentru înțelegerea procesului de recuperare de către publicul larg și ar putea contribui la reducerea stigmei asociate recuperării.


 

[1] Articol sris pe baza materialelor traduse din studiul Zemore, S. E., & Kaskutas, L. A. (2004). Helping, spirituality and Alcoholics Anonymous in recovery. Journal of studies on alcohol65(3), 383-391. Studiul poate fi consultat pe site-ul https://www.jsad.com/doi/abs/10.15288/jsa.2004.65.383 care cuprinde o bază de date cu cercetări realizate în domeniu dependenței de alcool și alte droguri