Back to top

6 decembrie

Când mǎ conving în final sǎ mǎ detașez de o problemǎ care mǎ deranjeazǎ – când îmi las deoparte voința și îl las pe Dumnezeu sǎ se ocupe de ea – suferința mea scade imediat. Dacǎ voi continua sǎ nu îmi mai stau în cale, soluțiile încep sǎ iasǎ la ivealǎ. Tot mai mult și mai mult îmi accept limitele înțelegerii și puterii mele umane. Tot mai mult și mai mult, învǎț sǎ îi permit și sǎ am încredere în Puterea mea Superioarǎ, care sǎ îmi rǎspundǎ și sǎ mǎ ajute. Țin eu bine în minte cǎ numai Dumnezeu este cel atotînțelept și atotputernic?

Rugǎciunea de azi

Dacǎ ajung într-un punct de încurcǎturǎ, fie ca eu sǎ învǎț sǎ mǎ dau la o parte și sǎ Îl las pe Dumnezeu sǎ-l rezolve. Fie ca eu sǎ-mi conștientizez limitǎrile umane în rezolvarea problemelor, din moment ce niciodatǎ nu voi putea sǎ prezic soluțiile lui Dumnezeu, pânǎ când le vǎd îndeplinindu-se. Fie ca eu să știu că oricare ar fi rezultatul la care ajung, Dumnezeu s-ar putea să aibă unul mai bun.

Ce sǎ-mi amintesc azi

Dumnezeu are un rǎspuns mai bun.