Back to top

15 aprilie

Rari sunt alcoolicii activi care să-și dea seama de cât de iraționali sunt, sau, chiar dacă realizează iraționalitatea lor, să poată să-i facă față. Unul dintre motive este acela că sunt absorbiți, în orbirea lor, de o lume în care nu se înțelege diferența dintre un consum rațional de alcool și alcoolism. Dicționarul definește sănătatea mentală ca fiind „deplinătatea facultăților mintale”. Deocamdată, nici un alcoolic abstinent care își analizează comportamentul său distructiv, nu poate să pretindă că este în deplinătatea facultăților mintale. Am ajuns eu la credința, așa cum îmi sugerează Pasul Doi, că o Putere Superioară mie însumi poate să-mi redea sănătatea mintală?

Rugăciunea de azi

Fie ca eu să conștientizez faptul că propriul meu comportament ca alcoolic practicant, consumator de droguri, mâncător compulsiv sau jucător dependent, poate fi descris ca „nebunesc”. Pentru aceia care sunt dependenți activi, admiterea comportamentului nebunesc este ceva imposibil. Mă rog ca eu să continui să-mi detest nebuniile și prostiile din perioada dependenței active. Fie ca toți ceilalți asemenea mie să-și recunoască problema dependenței, să găsească ajutor prin programul de tratament și la grupurile de AA, și să ajungă la credința că doar o Putere Superioară le poate reda sănătatea mentală.

Ce să-mi amintesc azi

El mi-a refăcut sufletul.