Back to top

11 aprilie

Am venit; am acceptat; am ajuns la credință. Programul mi-a dat posibilitatea să învăț că în adâncul sufletului fiecărui bărbat, femeie și copil există ideea fundamentală de Dumnezeu. Poate să fie ascunsă de fast, de nenorociri, de idolatrizarea altor lucruri, dar, într-o formă sau alta, se află acolo. Credința într-o Putere Superioară nouă înșine și miracolele demonstrate de către această Putere în viețile oamenilor, sunt fapte cunoscute de când lumea și pământul. Cât de bine împărtășesc eu celorlalți ceea ce am primit și eu pe gratis?

Rugăciunea de azi

Mă rog ca eu să continui să caut – și să găsesc – fărâma de Dumnezeu care este în mine și în fiecare persoană, oricât ar fi ea de ascunsă. Fie ca eu să îmi dau seama că această conștiință a Puterii Superioare este prezentă în ființa umană, de când i-a fost dată puterea rațiunii, indiferent de cum a numit-o, sau în ce fel a ajuns la ea. Fie ca eu să îmi întăresc credința în Puterea Superioară prin experiența întregii umanități – și prin lucrarea Sfintelor Sale miracole din viața mea.

Ce să-mi amintesc azi

Dumnezeu este în noi toți.